Nowe telefony

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kamiennej Górze uprzejmie informuje, że funkcjonują nowe numery telefoniczne i faksowe. tel.: 75 769 51 58

czytaj więcej

Opublikowano: 18/04/2012

Promesa dla powiatu

Starosta Ewa Kocemba oraz etatowy członek zarządu Jarosław Gęborys odebrali w piątek 16 marca promesę w wysokości 5,9 mln zł. Spotkanie ministra Stanisława Rakoczego, podsekretarza

czytaj więcej

Opublikowano: 17/04/2012

Konkurs na dyrektora ZSZiO

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, ul. Traugutta 2.

czytaj więcej

Opublikowano: 17/04/2012

Urząd stawia na jakość

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze otrzymało certyfikat poświadczający udział w projekcie systemowym ?Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia

czytaj więcej

Opublikowano: 17/04/2012

Powstanie Subregionu

Starosta Ewa Kocemba podpisała 13 lutegow Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu list intencyjny na rzecz powołania tzw. Forum Subregionalnego o nazwie "Subregion III - Obszar Sudety". Forum będzie prowadzić prace nad aktualizacją

czytaj więcej

Opublikowano: 17/04/2012

W obronie sądu

Działając w oparciu o § 12 ust. 2 Statutu Powiatu Kamiennogórskiego (Dz. Urz. Wojewody Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 108, poz. 1719), Rada Powiatu Kamiennogórskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec planów Ministerstwa

czytaj więcej

Opublikowano: 17/04/2012

Policja na odprawie

Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze odbyła się w czwartek, 19 stycznia. W spotkaniu z inspektorem Zygmuntem Skwierawskim, pierwszym zastępcą komendanta wojewódzkiego, na zaproszenie komendanta Bogdana

czytaj więcej

Opublikowano: 17/04/2012

Zagraliśmy dla WOŚP

Za nami XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przekazali 600 zł na WOŚP. Za tę kwotę wylicytowane zostało kino domowe LG, które trafi do dzieci ze Szkoły

czytaj więcej

Opublikowano: 17/04/2012