Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a - kultura i sztuka

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: "Weekend seniora z kulturą", przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Rejon Kamienna Góra, którego oferta została złożona w trybie art. 19a

czytaj więcej

Opublikowano: 29/07/2022

Zawiadomienie o przesunięciu terminu załatwienia sprawy

GN.6821.2.2022                          Kamienna Góra, 11.07.2022 r.    

czytaj więcej

Opublikowano: 11/07/2022

Przerwa urlopowa Prezydium Rady Powiatu Kamiennogórskiego w pełnieniu dyżurów

Przerwa urlopowa Prezydium Rady Powiatu Kamiennogórskiego w pełnieniu dyżurów dla mieszkańców powiatu kamiennogórskiego. W związku z przerwą urlopową, wynikającą z planu pracy

czytaj więcej

Opublikowano: 30/06/2022

I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa - dz. nr 13 w Marciszowie

Starosta Kamiennogórski ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Marciszowie, gm. Marciszów, w granicach działki nr 13.

czytaj więcej

Opublikowano: 21/06/2022

17 czerwca urząd nieczynny

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 17 czerwca 2022 r. Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze będzie nieczynne.

czytaj więcej

Opublikowano: 15/06/2022

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

  Starosta Kamiennogórski informuje, że dnia 31 maja 2022 roku podał do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie

czytaj więcej

Opublikowano: 31/05/2022

XLV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2022.528 t.j.) XLV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie

czytaj więcej

Opublikowano: 25/05/2022

Praca dla stażysty

czytaj więcej

Opublikowano: 27/04/2022

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

GN.6821.2.2022 Z A W I A D O M I E N I E  Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z

czytaj więcej

Opublikowano: 29/03/2022