Godziny pracy 02.01.2023

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 2 stycznia 2023 r. Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze będzie czynne w godzinach: 7:30-15:30.

czytaj więcej

Opublikowano: 28/12/2022

L Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2022.1526 t.j.) L Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się

czytaj więcej

Opublikowano: 23/11/2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Kamienna Góra, 21.11.2022 r. GN.6821.2.2022   OBWIESZCZENIE STAROSTY KAMIENNOGÓRSKIEGO

czytaj więcej

Opublikowano: 21/11/2022

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji - dz. nr 624 w m. Marciszów

Kamienna Góra,  28 października 2022 r. GN.6821.2.2022 Z A W I A D O M I E N I E Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14

czytaj więcej

Opublikowano: 28/10/2022

Obwieszczenie o powołaniu i odwołaniu biegłego rzeczoznawcy majątkowego

Kamienna Góra, 25 października 2022 r. GN.6821.2.2022   OBWIESZCZENIE

czytaj więcej

Opublikowano: 25/10/2022

Zawiadomienie o przesunięciu terminu załatwienia sprawy

Kamienna Góra, 21 października 2022 r. GN.6821.2.2022   Z A W I A D O M I E N I E

czytaj więcej

Opublikowano: 21/10/2022

Obwieszczenie o odwołaniu i powołaniu nowego rzeczoznawcy

                                            Kamienna Góra, 04 października 2022 r. GN.6821.2.2022  

czytaj więcej

Opublikowano: 04/10/2022

Obwieszczenie Starosty Kamiennogórskiego o powołaniu biegłego rzeczoznawcy majątkowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

Kamienna Góra, 16.08.2022 r. GN.6821.2.2022  OBWIESZCZENIE Starosty Kamiennogórskiego

czytaj więcej

Opublikowano: 16/08/2022

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a - sport

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: "Ruch to zdrowie", przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Rejon Kamienna Góra, którego oferta została złożona w trybie art. 19a Ustawy o

czytaj więcej

Opublikowano: 29/07/2022