Wicestarosta informuje

Wicestarosta Kamiennogórski na prośbę Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Ministra Jarosława Dudy uprzejmie przypomina, że osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku,

czytaj więcej

Opublikowano: 02/08/2012

Ogłoszenie

W związku z planowanym utworzeniem Zakładu Aktywności Zawodowej przez powiat kamiennogórski, wszystkich chętnych zainteresowanych tego typu rehabilitacją prosimy o zgłaszanie deklaracji podjęcia zatrudnienia.

czytaj więcej

Opublikowano: 02/08/2012

Zaproszenie na pielgrzymkę

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze informuje, że Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych Legnickiej Kurii Biskupiej i Caritas Diecezji Legnickiej serdecznie zapraszają na trzynastą Pielgrzymkę Osób

czytaj więcej

Opublikowano: 29/06/2012

Aktywny samorząd

W roku bieżącym powiat kamiennogórski przystąpił do realizacji pilotażowego programu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Aktywny samorząd".

czytaj więcej

Opublikowano: 27/06/2012

Język migowy w Starostwie Powiatowym

1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243), która daje prawo osobom

czytaj więcej

Opublikowano: 17/04/2012

Nabór na uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze ogłasza nabór na uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Osoby chętne muszą posiadać ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, łącznie z wynikającym z orzeczenia

czytaj więcej

Opublikowano: 17/04/2012

Pieniądze z UE dla osób niepełnosprawnych

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze może pozyskać środki unijne na otwarcie działalności gospodarczej dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Dla osoby niepełnosprawnej przewidziano dotację do 40 tys.

czytaj więcej

Opublikowano: 17/04/2012

Nabór na uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze przypomina o zbliżającym się terminie zakończenia naboru do Warsztatów Terapii Zajęciowej. Przypominamy, że ankiety złożone przez zainteresowane

czytaj więcej

Opublikowano: 17/04/2012