Wyniki konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne projektu "Rocznego Programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2022  r." przeprowadzone przez Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze odbyły się w terminie od dnia

czytaj więcej

Opublikowano: 08/11/2021

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

O G Ł O S Z E N I E    

czytaj więcej

Opublikowano: 27/10/2021

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert

OGŁOSZENIE o naborze do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu

czytaj więcej

Opublikowano: 26/10/2021

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 r.

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego

czytaj więcej

Opublikowano: 13/10/2021

Konsultacje "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2022 r."

Starosta Kamiennogórski zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu kamiennogórskiego i na rzecz jego mieszkańców do zgłaszania uwag i wniosków do "Rocznego programu współpracy Powiatu

czytaj więcej

Opublikowano: 13/10/2021

Szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich

  Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich do wzięcia udziału w szkoleniu online w aplikacji ZOOM dotyczącym zagadnień z zakresu działalności KGW.

czytaj więcej

Opublikowano: 30/06/2021

Konferencja "Szanse i zagrożenia dla rozwoju ekonomii społecznej i organizacji społeczeństwa obywatelskiego."

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych wraz z Wyższą Szkołą Bankową zapraszają fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich, podmioty

czytaj więcej

Opublikowano: 25/06/2021

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofert złożonych w trybie art. 19a

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: "Sport Camp" Letni Obóz Sportowy, przez Fight Club Lubawka,  numer 4 w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych

czytaj więcej

Opublikowano: 06/05/2021

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

W załączeniu znajdą Państwo Uchwałę Nr 183/2021 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

czytaj więcej

Opublikowano: 28/04/2021