aktualność

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących

Opublikowano: 29/11/2022

Realizując ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062 j.t.) oraz Ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U.2017.1824 j.t.), Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze umożliwia bezpłatne korzystanie z usługi tłumacza języka migowego.  
 
Skorzystanie z usługi jest bezpłatne.wzór