aktualność

Język migowy w Starostwie Powiatowym

Opublikowano: 17/04/2012

1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243), która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniewidomym do tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika (tłumacza SKOGN - systemów komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Ustawa umożliwia również skorzystanie z tzw. osoby przybranej (członka rodziny służącego w tym przypadku jako tłumacz, a która to osoba ukończyła 16 lat) ułatwiając jednocześnie komunikowanie się w sprawach administracyjnych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom niesłyszących klientów, Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze informuje, iż osobą do kontaktu w przypadku załatwiania spraw w tutejszym urzędzie jest Edyta Kluczyńska, pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.

Środki wspierające komunikowanie się (na te adresy można przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania w Starostwie Powiatowym):

  1. poczta elektroniczna: powiat@kamienna-gora.pl
  2. przesyłanie wiadomości tekstowych SMS: 514 035 300
  3. nr fax: 75 645 0 111 
  4. strona internetowa: kamienna-gora.pl