aktualność

VIII Dolnośląski Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych

Opublikowano: 22/10/2021

W środę 20.10.2021 roku w Lubinie zawodnicy Klubu Olimpiad Specjalnych "Podaj rękę" działającego przy Zespole Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze uczestniczyli w VIII Dolnośląskim Turnieju Bowlingowym Olimpiad Specjalnych. W turnieju wzięło udział ok. 70 zawodników z całego naszego województwa, po preeliminacjach rozpoczęły się gry właściwe.  

Zespół Szkól Specjalnych reprezentowali:

Krzysztof Dumański - I miejsce

Kacper Gryboś - I miejsce

Olga Szekszteło - I miejsce

Kornel Pietrowski - II miejsce

Kinga Sarnecka - II miejsce

Wiktoria Celińska - III miejsce

Damian Kuklis - IV miejsce

trener - Wioletta Gogolewska