aktualność

Pieniądze z UE dla osób niepełnosprawnych

Opublikowano: 17/04/2012

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze może pozyskać środki unijne na otwarcie działalności gospodarczej dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Dla osoby niepełnosprawnej przewidziano dotację do 40 tys. zł, a w przypadku utworzenia spółdzielni socjalnej przez minimum 5 osób, kwota dofinansowania wynosi 20 tys. zł na każdą osobę.

Występując o te środki, Starostwo musi otrzymać wstępne deklaracje o zainteresowaniu dotacją ze strony osób niepełnosprawnych.

Prosimy o przekazanie pisemnej lub ustnej informacji o chęci udziału w projekcie do dnia 9 marca 2012 r. do godz. 15.30 do Wydziału  Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego  w Kamiennej Górze (pok. 206), telefonicznie pod numer 75 64 50 254 lub na adres e-mail barbara.swieton@kamienna-gora.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie. Rynek pracy otwarty jest dla wszystkich!