aktualność

Konferencja "Mamy prawo do swych praw"

Opublikowano: 03/12/2012

IV Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych odbyła się w kamiennogórskim muzeum w sobotę, 1 grudnia. Tegoroczne spotkanie upłynęło pod hasłem "Mamy prawo do swych praw".

Honorowy patronat nad konferencją objął niepełnosprawny Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Sławomir Piechota. Organizatorem spotkania było Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze.

Spotkanie rozpoczął występ artystyczny Anny Głuchowskiej, która wykonała trzy utwory muzyczne "Beskid jesienią", "Na luzie żyj" oraz autorskie dzieło instrumentalne "Pędząc przez życie". Następnie zaproszonych gości powitali przewodnicząca rady powiatu Bożena Ziemiańska oraz wicestarosta Tadeusz Rycharski.

Poseł Sławomir Piechota wygłosił wykład na temat ratyfikowania przez Polskę Konwencji Narodów Zjednoczonych, którą we wrześniu podpisał prezydent BronisławKomorowski.

- Wiele udało się już zrobić - mówi poseł Piechota. - Wiele jednak jest jeszcze do zrobienia. Dotyczy to rzeczy najprostszych, takich jak miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych, które nie zawsze są w tych miejscach, w których być powinny, aż po zmianę stosowania przez sądy ubezwłasnowolnienia wobec osób niepełnosprawnych.

Po wykładzie pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie przedstawili spektakl "Grzech w walizce". Wystąpili Justyna Hejnowska, Aneta Pujszo, Faustyna Nawrocka, Renata Michniewicz, Weronika Wielgosz, Marcin Michniewicz, Anna Charchowska i Stanisław Zagubin.

Swoją działalność przybliżyły placówki podległe starostwu: Zespół Szkół Specjalnych, Powiatowy Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie. Konferencję wzbogacił występ kamiennogórskiego zespołu wokalno-instrumentalnego "Chcemy" pod kierownictwem Zbyszka Stefańskiego w składzie: Julia Potoniec, Natalia Prokopowicz, Nikola Kwiatek, Krzysztof Wincza, Andrzej Lizoń, Mikołaj Potoniec i Anna Kosturek.

Po koncercie odbyła się wspólna dyskusja na temat praw osób niepełnosprawnych w kontekście Konwencji ONZ. Następnie zaproszeni goście obejrzeli wystawę prac dzieci z Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej Górze oraz wzięli udział w Świątecznym Kiermaszu Bożonarodzeniowym przygotowanym przez podopiecznych Domu Pomocy Społecznej i Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy.