aktualność

Wicestarosta informuje

Opublikowano: 02/08/2012

Wicestarosta Kamiennogórski na prośbę Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Ministra Jarosława Dudy uprzejmie przypomina,

że osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, przysługuje podmiotowe prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca jej zamieszkania.

Jeżeli przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej, wynosi ponad 3 miesiące, osobę tę kieruje się na jej wniosek do placówki tego samego typu zlokalizowanej jak najbliżej jej miejsca zamieszkania, w której przewidywane oczekiwanie jest krótsze.

Takie postępowanie chroni osoby wymagające całodobowej opieki przed wydłużającym się okresem oczekiwania, a tym samym przeciwdziała zjawisku manipulowania miejscami i ustawiania sztucznej kolejki.