aktualność

Ogłoszenie

Opublikowano: 02/08/2012

W związku z planowanym utworzeniem Zakładu Aktywności Zawodowej przez powiat kamiennogórski, wszystkich chętnych zainteresowanych tego typu rehabilitacją prosimy o zgłaszanie deklaracji podjęcia zatrudnienia.

Niezbędnym warunkiem zakwalifikowania się do pracy w pracowni gastronomicznej, poligraficznej i porządkowej jest posiadanie aktualnego orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem dotyczącym zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej.

Zgłoszenia prosimy kierować do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15, pok. nr 204 (tel. 75 645 0 115 i 254).