aktualność

Aktywny samorząd

Opublikowano: 27/06/2012

W roku bieżącym powiat kamiennogórski przystąpił do realizacji pilotażowego programu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Aktywny samorząd".

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji osób niepełnosprawnych.

Adresatami pomocy są:

 • osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej,
 •  dzieci i młodzież do 18 roku życia,
 • osoby niepełnosprawne, które przekroczyły wiek aktywności zawodowej, o ile są zatrudnione,

które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 r. ż).

Obszary pomocy:

 • obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu,
 • obszar B1 - pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego,
 • obszar B2 - pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
 • obszar B3 - pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
 • obszar B4 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,
 • obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • obszar D - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • obszar E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • obszar F - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.  

Prosimy osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem pomocy w ramach ww. obszarów o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze, ul. H. Sienkiewicza 6A, II piętro. Zgłoszenia można dokonywać do dnia 5 lipca 2012 roku,  telefonicznie pod nr 75 645 0 231, mailowo: pomoc@pcprkg.pl lub osobiście w siedzibie PCPR.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 75 645 0231 lub na stronie www.pfron.org.pl.