aktualność

Na dobry początek

Opublikowano: 22/05/2012

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłasza piątą edycję konkursu grantowego "Na dobry początek!" o dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2-5 lat mieszkających w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Listy intencyjne można składać do 29 maja 2012 r. Decyduje data stempla pocztowego.

W konkursie dofinansowane będą projekty w dwóch ścieżkach:

Ścieżka I - nowatorskie projekty w zakresie stymulowania rozwoju kierowane do dzieci w wieku 3-5 lat objęte już edukacją.

Ścieżka II - projekty mające na celu ułatwienie dostęp do edukacji w grupach rówieśniczych dzieciom w wieku przedszkolnym (2-5 lat), które nie mają wcale lub mają utrudniony dostęp do edukacji. Projekty powinny uwzględniać zaangażowanie rodziców/opiekunów w ich współtworzenie i realizację.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty niedziałające dla osiągnięcia zysku: stowarzyszenia, fundacje, świetlice wiejskie, biblioteki, domy kultury, przedszkola i pozostałe instytucje działające dla dobra publicznego, mające osobowość prawną i zarejestrowane w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. W konkursie udział brać mogą również grupy nieformalne, pod warunkiem nawiązania współpracy z podmiotem posiadającym osobowość prawną i działającym na terenie do 20 tys. mieszkańców oraz filie, oddziały podmiotów, mieszczące się w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zapoznać się z regulaminem (plik w załączniku) przygotować projekt i wypełnić formularz listu intencyjnego (plik w załączniku), a następnie dostarczyć wydrukowany w 3 egzemplarzach do 29 maja 2012 r. na adres: Fundacja im. J. K. Steczkowskiego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).

Regulamin konkursu oraz formularz wniosku znajdują się również na stronie internetowej Fundacji:

http://www.fundacja-steczkowskiego.pl/Programy/Dotacje_Na_dobry_pocz%C4%85tek!/Edycja_2012-2013/dokumenty_programowe/

Informacji o konkursie udziela Katarzyna Grzegorczyk, e-mail: fundacja@fundacja-steczkowskiego.pl, tel. (22) 522 93 75 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Pliki do pobrania: