aktualność

Centrum wspierania aktywności obywatelskiej

Opublikowano: 09/05/2012

PROJEKT "CENTRUM WSPARCIA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ W REGIONIE JELENIOGÓRSKIM" realizowany przez Stowarzyszenie "Pegaz"  ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 5.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój dialogu obywatelskiego.

Cel główny Projektu: Rozwój potencjału III sektora w regionie jeleniogórskim poprzez utworzenie lokalnego centrum informacji i wspomagania organizacji pozarządowych, 3 mobilnych ośrodków wsparcia w okresie do 30 września 2014 roku.

Działania przewidziane w projekcie skierowane do organizacji pozarządowych:

  1. Utworzenie Lokalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Jeleniej Górze - organizacje pozarządowe będą mogły skorzystać z 6 stanowisk komputerowych, a także pozostałego sprzętu: kserokopiarki, drukarki, skanera, rzutnika itd., zorganizować szkolenie bądź spotkanie w udostępnionej Sali szkoleniowej.
  2. Utworzenie mobilnych ośrodków wsparcia w Kamiennej Górze, Lubaniu i Lwówku Śląskim, w których dostępne będzie 1 stanowisko komputerowe z pozostałym sprzętem.
  3. Inkubator aktywności społecznej i powstawania inicjatyw obywatelskich - zakładanie stowarzyszenia, fundacji, niesformalizowanych grup społecznych ?krok po kroku? poprzez zindywidualizowane doradztwo i szkolenia, a także wsparcie techniczne.
  4. Pomoc doradców w zakresie zakładania organizacji pozarządowych, rejestracji, funkcjonowania ngo, pisania wniosków dotacyjnych itd.
  5. Szkolenia z zakresu m.in.: fundraising, tworzenie projektów, pisanie  wniosków, wykorzystanie nowoczesnych technik promocyjnych, współpraca z JST, budowanie zespołu itd.
  6. Środki finansowe na zakup usług związanych z promocją działań organizacji - stworzenie strony www, zakup ulotek, bądź zakup innych usług wynikających z potrzeb organizacji.
  7. Zakup materiałów biurowych dla "startujących" organizacji.
  8. Wydanie broszury informacyjno-promującej, w której zaprezentowane zostaną stowarzyszenia, fundacje, inicjatywy społeczne z Jeleniej Góry i powiatów: jeleniogórskiego, bolesławieckiego, kamiennogórskiego, lubańskiego i lwóweckiego.
  9. Stworzenie strony internetowej dostępnej również dla organizacji pozarządowych, forum organizacji pozarządowych z regionu.
  10. Spotkania informacyjne w regionie, konferencja podsumowująca.                                      

                                                              

Mobilny Ośrodek Wsparcia w Kamiennej Górze

ul. Sienkiewicza 6a

58-400 Kamienna Góra

II piętro (pokój obok PUP)

tel. 75 645 09 09

e-mail: doradcy.kamiennagora@pegaz-ngo.pl

 

Doradcy:

Monika Żak, tel. 510 380 402

Alicja Kozak, tel. 510 380 384

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: godz. 11-16

Wtorek: godz. 9-14

Środa: godz. 10-17

Czwartek: godz. 9-14

Piątek: godz. 12.30-17.30