aktualność

Bezpłatne szkolenia indywidualne (NGO)

Opublikowano: 17/04/2012

Fundacja "Razem" rozpoczęła 1 stycznia 2012 roku realizację projektu "Centrum wspierania inicjatyw pozarządowych RAZEM" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Cel główny:
Poprawa jakości funkcjonowania organizacji pozarządowych (NGO) zlokalizowanych na terenie powiatu dzierżoniowskiego, kamiennogórskiego, złotoryjskiego.
Cele Szczegółowe:
- zwiększenie funkcjonalności NGO poprzez wdrażanie strategii zarządzania
- zwiększenie świadomości w zakresie prawnych aspektów dot. zakładania, funkcjonowania i księgowości NGO
- podniesienie kompetencji członków zarządu, pracowników, wolontariuszy NGO poprzez cykl szkoleń oraz doradztwo specjalistów
- uruchomienie 3 inkubatorów organizacji (po 1 w każdym powiecie) pełniących dwie główne funkcje: doradztwa i szkoleń dla nowo powstałych NGO oraz punktu informacyjnego
Uczestnicy projektu:
Organizacje pozarządowych (NGO) z terenu powiatu dzierżoniowskiego, kamiennogórskiego i złotoryjskiego, a w szczególności:
- członkowie zarządu i pracownicy zarządzający
- pracownicy NGO
- wolontariusze NGO
- członkowie NGO
- osoby zainteresowane uruchomieniem organizacji pozarządowej lub będące w trakcie jej rejestracji

REKRUTACJA W TOKU!
LICZBA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ - OGRANICZONA!
Szczegółowe informacje dostępne w Biurze Projektu:
Fundacja Razem
ul. Beethovena 1-2
58-300 Wałbrzych
tel./fax: 74 666 30 06
www.fundacjarazem.pl