aktualność

Konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu

Opublikowano: 17/04/2012

Konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu
Data utworzenia: 2012-02-09 22:46:20

Otwarty, skierowany do organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki w 2012 roku.

Termin składania ofert upływa 01.03.2012 r. o godz. 15.30.

ZARZĄD POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO

na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Uchwały Nr XV/85/2011 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia ?Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku?

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki w 2012 roku.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie ich realizacji z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki w 2012 r.
Szczegóły ogłoszenia, tj. forma realizacji zadania publicznego, określenie wielkości środków finansowych na jego realizację, cel i rodzaj zadania, wymogi formalne, warunki składania ofert i terminy znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznych, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze www.kamienna-gora.pl oraz na tablicy ogłoszeń w holu budynku Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ulicy Broniewskiego 15.

Termin składania ofert upływa 01.03.2012 r. o godz. 15.30.