aktualność

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofert złożonych w trybie art. 19a

Opublikowano: 06/05/2021

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: "Sport Camp" Letni Obóz Sportowy, przez Fight Club Lubawka,  numer 4 w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych Starosty Kamiennogórskiego oraz zadania pn.:"Wyjazd szkoleniowo - treningowy przed Mistrzostwami Polski w Piłce Siatkowej Dzieci i Młodzieży w roku 2021", przez Klub Sportowy "Młody Siatkarz" w Kamiennej Górze, numer 33 w Ewidencji Starosty Kamiennogórskiego Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej, których oferty zostały złożone w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zamieszcza się oferty na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15 w Kamiennej Górze.

 

Uwagi do ofert można zgłaszać w terminie do 7 dni od daty umieszczenia ofert, osobiście w formie pisemnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze w Wydziale Edukacji (pok. 206) oraz drogą elektroniczną na adres e-mailowy: cecylia.skulska@kamienna-gora.pl .

Pliki do pobrania: