aktualność

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Opublikowano: 09/10/2020

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Starosta Kamiennogórski oraz Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kamiennogórskiego na spotkanie dotyczące konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku".

 

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii do projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku", stanowiącego załącznik do uchwały Nr 131/2020 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 29 września 2020 r.

 

Spotkanie odbędzie się dnia 19 października 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15.00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze (ul. Wł. Broniewskiego 15) w sali sesyjnej (III piętro).

 

Więcej informacji na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 75 645 0 129. Swój udział w spotkaniu można potwierdzić do dnia 16 października 2020 r. telefonicznie - pod numerem telefonu 75 645 0 129 /75 645 0 104, lub za pomocą wiadomości mail przesłanej na adres: cecylia.skulska@kamienna-gora.pl.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Cecylia Skulska - Pełnomocnik do spraw Organizacji Pozarządowych (Wydział Edukacji).

 

Uchwała Nr 131/2020 Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku" znajduje się w załączeniu.

 

Jednocześnie przypominamy, że Konsultacje projektu uchwały trwają do dnia 30 października 2020 r. i mogą Państwo zgłaszać swoje uwagi i opinie do w/w projektu mailowo lub na formularzu konsultacji, który również znajduje się w załączniku.