aktualność

Konsultacje "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 r."

Opublikowano: 30/09/2020

Starosta Kamiennogórski zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu kamiennogórskiego i na rzecz jego mieszkańców do zgłaszania uwag i wniosków do "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku". 

Konsultacje programu odbędą się w terminie od dnia 12 października 2020 roku do dnia 30 października 2020 roku.

W celu zgłoszenia swoich propozycji prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przekazanie go w wyżej wymienionym terminie do Kancelarii Ogólnej Strostawa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Wł. Broniewskiego 15, do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego (pokój 206) lub przesłanie drogą elektroniczną na adres: powiat@kamienna-gora.pl

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

 

Pliki do pobrania: