aktualność

Otwarty konkurs ofert

Opublikowano: 16/01/2020

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2020 roku.

 

             Oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych w zakresie zadań objętych niniejszym konkursem należy złożyć w terminie do dnia 13 lutego 2020 r. do godziny 15.30 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra lub drogą pocztową (liczy się data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego).

 

W załączeniu znajduje się ogłoszenie o konkursie oraz formularz oferty. 

Pliki do pobrania: