aktualność

Szkolenie dla NGO - nowe wzory ofert, umów, sprawozdań, konkurs na 2020 rok

Opublikowano: 19/12/2019

Starosta Kamiennogórski oraz Pełnomocnik Starosty ds. Organizacji Pozarządowych zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kamiennogórskiego do udziału w szkoleniu, którego celem będzie omówienie nowych wzorów dokumentów realizacji zadań publicznych w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych (wzory ofert, umów, sprawozdań, konkurs na 2020 rok).

 

Prowadzący: Artur Gluziński - Pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki "Ustawa o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie". Powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013. Uczestniczy w ocenie projektów składanych w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Stała współpraca z organami administracji publicznej. Prowadzenie szkoleń w zakresie współpracy samorządu i organizacji pozarządowych, udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych.

 

Termin: 10 stycznia 2020 r. (piątek) godzina: 11.00. Planowany czas szkolenia to ok. 5 h.
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze, ul. Wł. Broniewskiego 15 (sala sesyjna, III piętro).

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne i skierowane jest dla wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu kamiennogórskiego.

Ilość miejsc ograniczona !!!

 

Prosimy o e-mailowe lub telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do 09.01.2020 r.

e-mail: cecylia.skulska@kamienna-gora.pl.

tel.: 75 645 01 29 / 75 645 01 04