aktualność

Najczęściej popełniane błędy w złożonych ofertach na wykonanie zadania publicznego.

Opublikowano: 03/06/2019

W załączeniu znajduje się materiał dotyczący najczęściej popełnianych błędów w złożonych ofertach na wykonanie zadania publicznego. Materiał został przygotowany na podstawie 547 ofert złożonych na otwarte konkursy ofert ogłaszane przez Wydział Sportu, Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.