aktualność

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Opublikowano: 24/09/2018

O G Ł O S Z E N I E

 

Wicestarosta Kamiennogórski oraz Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kamiennogórskiego na spotkanie dotyczące projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku".

 

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii do projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku", stanowiącego załącznik do uchwały Nr 304/2018 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r.

 

Spotkanie odbędzie się dnia 28 września 2018 r. (piątek) o godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze (ul. Wł. Broniewskiego 15) w sali sesyjnej (III piętro).

 

Więcej informacji na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 75 645 0 129. Swój udział w spotkaniu można potwierdzić do dnia 27 września 2018 r. telefonicznie - pod numerem telefonu 75 645 0 129 /75 645 0 104, lub za pomocą wiadomości mail przesłanej na adres: cecylia.skulska@kamienna-gora.pl.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Cecylia Skulska - Pełnomocnik do spraw Organizacji Pozarządowych (Wydział Edukacji).

 

Uchwała Nr 304/2018 Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku" znajduje się w załączeniu.

 

Jednocześnie przypominamy, że Konsultacje projektu uchwały trwają do dnia 28 września 2018 r. i mogą Państwo zgłaszać swoje uwagi i opinie do w/w projektu mailowo lub na formularzu konsultacji, który również znajduje się w załączniku.