aktualność

Odbiór rozliczeń PIT-11 za 2022 rok

Opublikowano: 30/01/2023

Osoby, którym w 2022 roku wypłacono zasiłek dla bezrobotnych lub dodatek aktywizacyjny zapraszamy do odbioru PIT-11 w siedzibie tutejszego Urzędu: 

 

Sekretariat II piętro - w godzinach od 8:00 do 15:00

w terminie od 01 lutego do 15 lutego 2023 r.


Warunkiem otrzymania rozliczenia jest potwierdzenie tożsamości osoby na podstawie dowodu osobistego lub paszportu.


Osoby, którym wypłacono w 2022 r. stypendium z tytułu odbywania stażu lub szkolenia nie otrzymają PIT-11, ponieważ świadczenia te są zwolnione z poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.