aktualność

"Powstańcy Warszawscy pochowani na ziemi dolnośląskiej" - prelekcja Przemysława Mandeli

Opublikowano: 02/08/2021

Dnia 1 sierpnia br. w Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze odbyło się spotkanie z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Prelekcja pt. "Powstańcy Warszawscy pochowani na ziemi dolnośląskiej" poprowadzona została przez Przemysława Mandela z Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. senator Krzysztof Mróz, starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys, Honorowy Obywatel Kamiennej Góry Bolesław Grzyb oraz regionalista Bogdan Adamus.