aktualność

Uzyskaj pomoc - instytucje wspierające przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Opublikowano: 30/07/2021

Doświadczasz przemocy w rodzinie? Sprawdź, gdzie możesz uzyskac pomoc.

Zwróć się do służb lub organizacji, które oferują pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Nie bój się szukać pomocy! 

W załączniku znajduje się zaktualizowana baza teleadresowa instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi na terenie województwa dolnośląskiego, dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (podmiotów zapewniających miejsca schronienia oraz podmiotów świadczących wsparcie w formie poradnictwa specjalistycznego).

Znajdź kogoś, komu możesz zaufać i porozmawiaj z nim. To ważne, aby ktoś cię wspierał.