aktualność

Konferencja w sprawie szpitala

Opublikowano: 29/07/2021

W dniu 26.07.2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbyła się konferencja dotycząca aktualnej sytuacji Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze.

W spotkaniu na zaproszenie starosty kamiennogórskiego Jarosława Gęborysa udział wzięli sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzena Machałek, wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski, prof. dr hab. n. med. Sławomir Suchocki - konsultant wojewódzki ds. ginekologii i położnictwa oraz prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Barbara Kosak.

Inaugurując briefing starosta kamiennogórski zapewnił, iż mimo pojawiających się ostatnimi czasy w przestrzeni publicznej nieprawdziwych i szkodzących szpitalowi  informacji, nigdy nie było ani też nie będzie planów likwidacji Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze. Podstawowym problemem, z którym boryka się aktualnie placówka medyczna jest brak kadry, co z kolei skutkuje koniecznością dokonania pewnych zmian i reorganizacji pracy szpitala.

- Niewystarczająca ilość lekarzy i specjalistów nie jest jedynie zjawiskiem kamiennogórskim, jest problemem ogólnopolskim - mówiła wiceminister Marzena Machałek. Jednocześnie  zapewniła, że poprawa służby zdrowia jest jednym z głównych priorytetów Polskiego Ładu, a rząd systematycznie zwiększa nabory na kierunki medyczne. Wiceminister dodała, że stale wspiera i będzie wspierać kamiennogórską placówkę w jej ciągłym rozwoju i będzie pomagać m.in. w doposażeniu sprzętowym PCZ-u.

Przekazując swoje stanowisko wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski podkreślił, iż nie ma żadnych, tym bardziej politycznych planów likwidacji szpitali powiatowych, włączając w to Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze i zaapelował o nierozpowszechnianie fałszywych informacji. W swoim wystąpieniu podziękował staroście i prezes szpitala za wzorowe funkcjonowanie placówki podczas minionych, trzech fal koronawirusa.

Niedobór kadry lekarskiej, w szczególności neonatologów oraz ginekologów potwierdził prof. dr hab. n. med. Sławomir Suchocki. - Jest to problem, z którym obecnie boryka się wiele szpitali na terenie całego kraju - mówił wojewódzki konsultant ds. ginekologii i położnictwa.

Druga część konferencji miała miejsce tego samego dnia w siedzibie Powiatowego Centrum Zdrowia
w Kamiennej Górze. Podczas niej prezes Barbara Kosak przedstawiła plan funkcjonowania jednostki na najbliższy czas.

Od dnia 1 września br., jak poinformował dyrektor ds. medycznych Bartosz Rawski, działanie wznowić ma oddział pediatryczny, z kolei działalność poradni ginekologiczno-położniczej zostanie znacznie rozszerzona.

Wszelkie podejmowane przez zarząd i radę powiatu działania służyły, służą i będą służyć zapewnieniu funkcjonowania naszego szpitala tak, aby jak najefektywniej i najpełniej zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców dzisiaj oraz w przyszłości. Nie wykluczamy również wznowienia działalności pozostałych dwóch oddziałów, gdy tylko pojawi się na to szansa - podsumował spotkania starosta kamiennogórski