aktualność

Wezwanie do zaniechania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji nt. szpitala

Opublikowano: 29/07/2021

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kamiennej Górze wzywa do niezwłocznego zaniechania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji.

Wskazuję, iż publiczne wystąpienia i przekazywanie nieprawdziwych informacji dotyczących złej kondycji finansowej spółki i zamknięcia powiatowego szpitala tj.  Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. są działaniami bezprawnymi.

Wystąpienia o takiej treści nie należy traktować jako troskę o mieszkańców Powiatu Kamiennogórskiego, lecz jako celową dezorganizację pracy Powiatowego Centrum Zdrowia Sp.  z o.o. w Kamiennej Górze. Nieprawdziwe informacje mogą narazić na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia chorych. 

Publiczne przekazywanie takich informacji są pomówieniami, mającymi na celu wyłącznie poniżanie i powodują utratę zaufania. Takimi działaniami narażają się Państwo na odpowiedzialność zarówno cywilną jak i karną.

W sytuacji dalszego rozpowszechnia nieprawdziwych informacji Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  będzie zmuszone do wystąpienia na drogę sądową i zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa pomówienia.

 

Prezes Zarządu PCZ

/-/Barbara Kosak