Udostępnienie informacji publicznej

1

Wymagane dokumeny

2

Sposoby złożenia wniosku

Pisemnie na adres:
Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze
ul. Wł. Broniewskiego 15
58-400 Kamienna Góra

Faxem na nr:
+48 75 64 50 111

Mailem na adres:
powiat@kamienna-gora.pl

Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej
https://kamienna-gora.eboi.pl/

Osobiście: 
Kancelaria Ogólna, parter Starostwa Powiatowego przy ul. Wł. Broniewskiego 15

3

Opłaty

Wnioskodawca może ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Cennik uregulowany jest Zarządzeniem Starosty Kamiennogórskiego nr 26/2017 z dnia 11.05.2017 r.

 

Pliki do pobrania:

4

Czas załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni. W sytuacji gdy udostępnienie informacji wymaga dłuższego czasu, wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym niż 2 miesiące.
5

Sposób przekazania informacji

Zgodnie z formą wskazaną we wniosku