Zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu

1

Wniosek właściciela

Zgłoszenia  należy dokonać w ciągu 60 dni od daty zbycia/nabycia pojazdu.

Zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu można dokonać:

- osobiście

- poprzez platformę e-puap

-drogą mailową: powiat@kamienna-gora.pl

-pocztą tradycyjną

- wrzucić dokumenty do urny ustawionej przed Wydziałem Komunikacji

2

Opłaty

Nie podlega

 

3

Wymagane dokumenty

Wniosek właściciela dotyczący zgłoszenia zbycia pojazdu ( do pobrania poniżej ), do którego dołącza się dokument, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu.

Pliki do pobrania:

4

Złożenie wniosku

Właściciel, bądź osoba upoważniona (pełnomocnictwo do pobrania)  przedkłada komplet dokumentów  w Wydziale Komunikacji - ul. H. Sienkiewicza 6a parter
tel. 75 6450101, 75 6450103

Godziny pracy Wydziału:

1. Poniedziałek 7.30 - 17.00

2. Wtorek 7.30 - 15.30

3. Środa 7.30 - 15.30

4. Czwartek 7.30 - 15.30

5. Piątek 7.30 - 14.00

Pliki do pobrania:

5

Czas załatwienia sprawy

Zgłoszenia  dokonuje się  niezwłocznie.