Wymiana dowodu rejestracyjnego

1

Wniosek właściciela

Wymiany dowodu należy dokonać w przeciągu 30 dni od dnia wykonania badania technicznego, zmiany adresu lub nazwiska właściciela.

2

Opłaty

W kasie Starostwa (ul. H. Sienkiewicza 6a) - 73,50 zł ( 18,50 zł - pozwolenie czasowe,
54 zł - dowód rejestracyjny) w tym 1,00 zł opłata ewidencyjna;

3

Wymagane dokumenty

Wniosek właściciela o wymianę dowodu rejestracyjnego ( do pobrania poniżej ), do którego dołącza się oryginały dokumentów, w przypadku:

1. braku miejsca na kolejny wpis terminu następnego badania technicznego:

 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym,
 • dowód tożsamości,
 • - pełnomocnictwo, jeżeli właściciel działa przez pełnomocnika;

2. zmiany adresu właściciela / właścicieli:

 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • dowód tożsamości,
 • pełnomocnictwo, jeżeli właściciel działa przez pełnomocnika;

3. inne: zmiana nazwiska:

 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • dowód tożsamości,
 • pełnomocnictwo, jeżeli właściciel działa przez pełnomocnika

Pliki do pobrania:

4

Złożenie wniosku

Właściciel, bądź osoba upoważniona (pełnomocnictwo do pobrania)  przedkłada komplet dokumentów  w Wydziale Komunikacji ul. H. Sienkiewicza 6a parter
tel. 75 6450101, 75 6450103

Godziny pracy Wydziału:

1. Poniedziałek 7.30 - 17.00

2. Wtorek 7.30 - 15.30

3. Środa 7.30 - 15.30

4. Czwartek 7.30 - 15.30

5. Piątek 7.30 - 14.00

Pliki do pobrania:

5

Czas załatwienia sprawy

Weryfikacja wniosku odbywa w wydziale w momencie jego złożenia.Pozwolenie czasowe wydaje się właścicielowi do czasu odbioru dowodu rejestracyjnego tj. do 30 dni.