Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę PKK

1

Informacja o PKK

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczny dokument, generowany w systemie "Kierowca", zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami- prawo jazdy.

Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.

PKK wydaje się w przypadku:.

 • ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie,
 • rozszerzenia uprawnień,
 • wymiany prawa jazdy z zagranicy (z wymaganym egzaminem teoretycznym),
 • sprawdzenia kwalifikacji (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego)
 • przywrócenia uprawnień cofniętych powyżej 1 roku,
 • przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,
 • zwrotu prawa jazdy zatrzymanego na co najmniej  1 rok,
 • posiadającego uprawnienia do prowadzenia pojazdów  z automatyczną skrzynią biegów ubiegającego się o uprawnienia bez ograniczeń,
 • w przypadku ubiegania się ponownie o uprawnienia po rocznej przerwie (dokumenty przesłane przez WORD po niezdanym egzaminie)
2

Wymagane dokumenty

Aby uzyskać PKK należy złożyć w Wydziale Komunikacji wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy dołączając do wniosku:

 • wyraźną, aktualną, kolorową, fotografię o wymiarach 3,5×4,5cm,
 • pisemną zgodę rodziców, w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 lat,
 • dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość oraz zamieszkanie
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 • orzeczenie psychologiczne w przypadku ubiegania się o prawo jazdy kat. C,C1, D,D1, C1E, D1E,CE, DE,
 • kserokopię posiadanego prawa jazdy, w przypadku ubiegania się o nowe kategorie.
3

Opłaty

Bez opłaty

4

Czas załatwienia sprawy

Do 2 dni roboczych od daty złożenia wymaganych dokumentów

5

Jak odebrać PKK

Odbiór osobisty, za pośrednictwem poczty bądź za okazaniem pełnomocnictwa do odbioru PKK. 

 

Godziny pracy Wydziału:

1. Poniedziałek 7.30 - 17.00

2. Wtorek 7.30 - 15.30

3. Środa 7.30 - 15.30

4. Czwartek 7.30 - 15.30

5. Piątek 7.30 - 14.00


Pliki do pobrania: