Rejestracja nowego samochodu

1

Wniosek właściciela

Rejestracji pojazdu należy dokonać w przeciągu 30 dni od daty nabycia pojazdu.

2

Opłaty

W kasie starostwa (ul. H. Sienkiewicza 6a) należy wpłacić 180,50 zł (za wydanie: tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego, nalepek leganizacyjnych, nalepki kontrolnej, dowodu rejestracyjnego) w tym 2,50 zł opłata ewidencyjna

3

Wymagane dokumenty

Do  wniosku o rejestrację pojazdu (do pobrania poniżej), należy dołączyć:

  • oryginał dowodu własności tj. faktura zakupu pojazdu, 
  • oryginał wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji lub oryginał świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu (lub wyciąg ze świadectwa homologacji)
  • karta pojazdu,
  • dowód tożsamości
  • pełnomocnictwo, jeżeli właściciel działa przez pełnomocnika.

 

Pliki do pobrania:

4

Złożenie wniosku

Właściciel, bądź osoba upoważniona (pełnomocnictwo do pobrania)  przedkłada komplet dokumentów  w Wydziale Komunikacji ul. H. Sienkiewicza 6a parter

tel. 75 6450101, 75 6450103

Godziny pracy Wydziału:

1. Poniedziałek 7.30 - 17.00

2. Wtorek 7.30 - 15.30

3. Środa 7.30 - 15.30

4. Czwartek 7.30 - 15.30

5. Piątek 7.30 - 14.00

Pliki do pobrania:

5

Czas załatwienia sprawy

Rejestracji czasowej dokonuje się  niezwłocznie.
Decyzja o rejestracji stałej i dowód rejestracyjny wydawane są w terminie do miesiąca od dnia rejestracji czasowej po przedłożeniu pozwolenia czasowego , karty pojazdu i ubezpieczenia obowiązkowego pojazdu.