Zgłoszenie pracy geodezyjnej i kartograficznej

1

Opłaty

Za udostępnione materiały z zasobu pobiera się opłaty naliczone zgodnie z Załącznikiem ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne pn. wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty.

 

Opłaty można dokonać w kasie Starostwa, przelewem na rachunek bankowy lub kartą w Wydziale Geodezji, po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty.

 

UWAGA: Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów do zgłoszenia prac geodezyjnych.

2

Złożenie zgłoszenia

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Sienkiewicza 6a, III piętro, tel. 75/ 645 01 32; 75/ 645 01 33

Godziny pracy urzędu:

- poniedziałek 7:30 - 17:00;

- wtorek, środa, czwartek 7:30 - 15:30;

- piątek 7:30 - 14:00.

Zgłoszenie pracy geodezyjnej odbywa sie przez aplikacje Geo-Info i.Kerg przez stronę: Portal GEO-INFO ? Portal GEO-INFO (giportal.pl) ewentualnie wysyłając zgłoszenie na adres e-mail:

                                                                 tomasz.mika@kamienna-gora.pl

                                                                karolina.gajek@kamienna-gora.pl,

3

Czas załatwienia sprawy

W zależnościom rodzaju i wielkości zgłoszonej pracy geodezyjnej realizacja odbywa się na bieżąco, najpóźniej w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.