Wgląd do materiałów zasobu do celów związanych z szacowaniem nieruchomości

1

Pobranie interaktywnego wniosku do wypełnienia

UWAGA: Z WNOSKIEM MOŻE WYSTĄPIC OSOBA POSIADAJĄCA UPRAWNIENIA ZAWODOWE W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI
2

Opłaty

Za udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości nalicza się opłaty zgodnie z Załącznikiem ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne pn. wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty - tabela 12, 16.


Opłaty można dokonać w kasie Starostwa, przelewem na rachunek bankowy lub kartą w Wydziale Geodezji, po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty.

UWAGA: Opłatę pobiera się przed udostępnieniem rejestru cen i wartości nieruchomości zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy w/w.

3

Złożenie zlecenia

Zlecenie należy złożyć w Wydziale Geodezji ul. Sienkiewicza 6a, 3 piętro bądź na adres e-mail: agnieszka.blonska@kamienna-gora.pl , fax. 75 645 01 34 lub za pośrednictwem poczty.
tel.75 645 01 34.

Godziny pracy urzędu:

- poniedziałek 7:30 - 17:00;

- wtorek, środa, czwartek 7:30 - 15:30;

- piątek 7:30 - 14:00.

4

Czas załatwienia sprawy

Realizacja odbywa się w terminie do 14 dni od daty dostarczenia zlecenia.