Geo-Info i.WniosekPP

1

Podmioty publiczne

Geo-Info i.WniosekPP ? pozwala podmiotom realizującym zadania publicznym na nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań. Pozwala każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi, który powiązany jest z Podmiotem Publicznym na złożenie wniosku o bezpłatne udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Aplikacja Geo-Info i.WniosekPP nie wymaga instalowania żadnych wtyczek i apletów na komputerze klienckim. Aby aplikacja działała zgodnie z oczekiwaniami zaleca się używanie przeglądarek w najnowszej dostępnej wersji. Każdy użytkownik otrzymuje indywidualne konto, a czynności użytkownika aplikacji i.WniosekPP są rejestrowane z zapamiętaniem kto, kiedy i jakie zapytania składał.

Adres strony: Portal GEO-INFO ? Portal GEO-INFO (giportal.pl)