Geo-Info i.Komornik

1

Dostęp do danych

Geo-Info i.Komornik e- usługa pozwalajaca na sprawdzenie czy dany podmiot występuje w bazie i zamówienie materiłów.  Usługa dostępna po podpisaniu umowy na dostep do danych rejestruy EGiB.

Adres strony: Portal GEO-INFO ? Portal GEO-INFO (giportal.pl)