Targi organizacji pozarządowych

W niedzielę 25 maja 2014 r. wrocławska Pergola i Wrocławskie Centrum Kongresowe Hali Stulecia już po raz trzeci staną się miejscem spotkania dolnośląskich organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli instytucji publicznych oraz firm zaangażowanych społecznie. Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych mają charakter pikniku familijnego i największego święta NGO w regionie. Ich celem jest promocja dolnośląskich organizacji pozarządowych oraz różnych przejawów aktywności społecznej wśród mieszkańców Dolnego Śląska, a także integracja trzech sektorów - publicznego, prywatnego i pozarządowego. Wstęp na Targi dla wszystkich zainteresowanych jest bezpłatny. Z roku na rok skala wydarzenia rośn

Nabór organizacji i podmiotów trwa od 17 marca do 18 kwietnia 2014 r. i odbywa się poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie www.halastulecia.pl bądź formularz papierowy.ie a atrakcji przybywa. Jako organizatorzy liczymy, że z Waszą pomocą niedziela 25 maja br. stanie się jedynym w swoim rodzaju - znanym w całej Polsce - DNIEM SPOŁECZNEJ SUPER MOCY!

Do 30 kwietnia wszystkie organizacje i podmioty zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu się.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Targów oraz Informacjami dla wystawców.

Informacji nt. udziału w Targach udziela Urszula Bandurowska - Fundacja "Umbrella" targi@sektor3.wroclaw.pl.

Szczegóły na stronie: www.halastulecia.pl.

Organizatorami Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych 2014 są: Wrocławskie Przed

siębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o., Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella"/Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, Stowarzyszenie Nowa Rodzina.

Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych 2014 są wydarzeniem sfinansowanym ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

 

Żródło: