Platforma kursodrom.pl

Kursodrom to platforma e-learningowa umożliwiająca naukę przez Internet. Adresowana jest przede wszystkim do menedżerów NGO oraz wszystkich zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi. 

 

Obecnie na Kursodromie dostępnych jest sześć kursów z:

  • marketingu, 
  • prawa, 
  • finansów, 
  • fundraisingu, 
  • planowania strategicznego i zarządzania zasobam i ludzkimi.

Do czerwca uruchomionych zostanie kolejnych kilka, a docelowo będzie ich kilkadziesiąt.

Kursy podzielone są na moduły. Uczestnictwo w każdym z nich trwa około dwóch-trzech godzin. Wszystkie są interaktywne - użytkownik proszony jest o wykonywanie różnych zadań np. łączenie zdań, przyporządkowanie definicji do pojęć oraz odpowiedź na pytania. Na zakończenie można wykonać test i uzyskać certyfikat ukończenia.
Na platformie dostępne jest również e-portfolio - narzędzie umożliwiające utworzenie własnego profilu, zamieszczanie informacji o swoich edukacyjnych i zawodowych doświadczeniach oraz kwalifikacjach. Pozwala ono porządkować doświadczenia edukacyjne, dzielić się z innymi użytkownikami ciekawymi treściami oraz tworzyć grupy dyskusyjne i problemowe.
Dotychczas Kursodrom.pl dostępny był wyłącznie dla kilkudziesięciu uczestników finansowanego przez PAFW Program u "Menedżerowie NGO" (PROMENGO), realizowanego przez Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO) utworzoną w 2 013 roku przez PAFW. "PROMENGO" adresowany jest do osób zarządzających organizacjam i pozarządowymi, a jego głównym celem jest wzmocnienie ich kompetencji menedżerskich poprzez cykl stacjonarny chszkoleń z wykwalifikowanymi trenerami w formule blended learning uzupełnionych o e-learning.
Platform a Kursodrom .pl zarządzana jest przez Fundację Akademię Organizacji Obywatelskich, została sfinansowana ze środków PAFW.

Joanna Lempart-Winnicka

www.kursodrom.pl