Usługi

Celem tej publikacji jest poszerzenie wiedzy na temat praw przysługujących konsumentom zawierającym umowy w zakresie usług. W poradniku przedstawione zostały umowy, które mieszczą się pod względem prawnym w pojęciu usług, źródła podstaw prawnych dla roszczeń lub pomocy. Często jako odbiorcy usług czy zleceniodawcy nie wiemy, jakie obowiązki obciążają wykonawcę, a jakie prawa służą nam, zwłaszcza w sytuacji niewywiązywania się kontrahenta z zobowiązań w stosunku do nas ? konsumentów. W niniejszej publikacji przedstawiony został również wybór podstaw prawnych regulujących prawa konsumenta oraz wskazane definicje pojęć ustawowych ułatwiające zrozumienie przepisów prawnych, w szczególności pojęcia konsumenta, przedsiębiorcy, towaru konsumpcyjnego, zaliczki, zadatku, umowy adhezyjnej, wzorca umownego czy gwarancji. Ponadto sformułowana została odpowiedź na pytanie, czym jest umowa o świadczenie usług, jakich umów w życiu codziennym dotyczy, jak umowy te są zawierane, co powinno się w nich koniecznie znaleźć, jaka powinna być ich forma, czy można zmieniać treść takiej umowy lub rozwiązać ją przed jej wykonaniem, i wreszcie - jakie uprawnienia służą odbiorcy usług w przypadku nieodpowiedniego jej wykonania. Następnie opisane zostały szczególne prawa konsumenta w umowach o usługi turystyczne, usługi bankowe, usługi transportowe, edukacyjne, telekomunikacyjne, pocztowe, w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, dostaw energii elektrycznej oraz usług świadczonych przez telewizje kablowe. Publikację kończy lista adresów organizacji i instytucji oferujących pomoc konsumentom.

Pliki do pobrania: