Jak poradzić sobie na rynku nieruchomości

Podjęcie decyzji o zakupie nowego mieszkania czy domu powinno być poprzedzone znalezieniem przez konsumenta odpowiedzi na trzy podstawowe pytania:
1. Jaką kwotę można przeznaczyć na sfinansowanie transakcji?
2. Na jakim rynku transakcja ma zostać przeprowadzona: pierwotnym czy wtórnym?
3. Czy nieruchomość ma być lokalem docelowym, czy też tylko na okres przejściowy?


Odpowiedzi na te pytania umożliwią podjęcie racjonalnej z punktu widzenia nabywcy decyzji. Niestety, pewność co do wskazanych powyżej założeń nie gwarantuje jeszcze sukcesu. Na rynku obrotu nieruchomościami czekają konsumenta różne pułapki, wynikające nie tylko z jego stanu wiedzy, ale także z praktyk stosowanych przez przedsiębiorców. Niniejsza publikacja umożliwi zwrócenie uwagi na kilka z najistotniejszych zagadnień dotyczących problematyki obrotu nieruchomościami z punktu widzenia konsumenta i zawieranych przez niego umów.