Nieuczciwe praktyki rynkowe

Szanowni Państwo,
w dniu 21 grudnia 2007 r. weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Ustawa ta jest implementacją Dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r., dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym.

Zdaniem Roberta Madelin?a, Dyrektora Generalnego ds. zdrowia i ochrony konsumentów w Komisji Europejskiej: Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych została przyjęta, aby przezwyciężyć przeszkody stojące na drodze rozwoju rynku wewnętrznego w Europie. Zastępując wiele różnych regulacji w poszczególnych krajach wspólnymi przepisami prawnymi, Dyrektywa wyjaśnia i upraszcza proces ochrony przed nieuczciwą praktyką handlową. Zapewnia ona konsumentom oraz przedsiębiorcom wspólny europejski punkt odniesienia, gwarantując im ich prawa, podkreślając jednocześnie, które praktyki handlowe są - a które nie są - dozwolone. Z dniem wejścia w życie ustawy polscy konsumenci mogą dokonywać transakcji w całej Unii. Niezależnie od tego czy kupują w sklepie osiedlowym czy poprzez portal internetowy są każdorazowo równie skutecznie chronieni przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Ujednolicony w ramach Unii Europejskiej zestaw praktyk zakazanych wpływa ponadto na pewność prawną samych przedsiębiorców, którzy zyskują pewność, że ich działania są zgodne z prawem także w innych krajach członkowskich.


Jednakże niezależnie od powyższych założeń, nowa ustawa, tak jak każda nowa regulacja prawna, wzbudziła na polskim rynku wiele obaw. Przewodnik, który mamy przyjemność Państwu zaprezentować jest odpowiedzią na najczęściej pojawiające się pytania odnośnie interpretacji i stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Poradnik wyjaśnia istotę nieuczciwych praktyk oraz podpowiada jak prowadzić działalność gospodarczą nie naruszając ekonomicznych interesów konsumentów.


Należy jednak pamiętać, że niniejsza publikacja nie posiada charakteru komentarza do ustawy, a przedstawione w niej poglądy - nie stanowią wiążącej interpretacji prawa. Celem poradnika jest pomoc w zrozumieniu nowej regulacji konsumentom i przedsiębiorcom, którzy nie posiadają profesjonalnej obsługi prawnej.

Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie będzie dla Państwa użyteczne.

Departament Polityki Konsumenckiej

Pliki do pobrania: