Procedura postępowania

Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne. Trzeba więc zwracać uwagę na to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu, np. na zakupach, w podróży, podczas uczestnictwa w imprezach masowych (np. koncertach muzycznych) lub uroczystościach religijnych itp. miejscach, gdzie przebywa duża liczba osób.

 W załączeniu przedstawiamy materiały Komeny Głównej Policji oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na temat bezpiecznego zachowania się w sytuacji zgrożenia terrorystycznego.

Pliki do pobrania: