I posiedzenie - 23.03.2016 r.

W dniu 23 marca 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zwołane przez Starostę Kamiennogórskiego Jarosława Gęborysa.

Na posiedzeniu zostały przeprowadzone wybory prezydium Rady. Współprzewodniczącą reprezentującą stronę samorządową została Bożena Ziemiańska - Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Na współprzewodniczącą reprezentującą stronę organizacji pozarządowych została wybrana Bożena Pełdiak ze Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Granica". Stanowisko sekretarza Rady powierzono Adriannie Gęborys z Kamiennogórskiego Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji "ZSZiO".Skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego przedstawia się następująco:

  • trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych:

1. Bożena Pełdiak - WSPÓŁPRZEWODNICZĄCA

2. Adrianna Gęborys - SEKRETARZ

3. Zbigniew Bednarek

  • jeden przedstawiciel Rady Powiatu Kamiennogórskiego: 

1. Bożena Ziemiańska - WSPÓŁPRZEWODNICZĄCA

  • jeden przedstawiciel Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego: 

1. Mariusz Mućwicki